Exempel på äldrepedagogiska arbetsuppgifter

 

 

 • Hälso- och aktivitetsinspiratör i kommunernas öppna förebyggande äldreverksamhet och på äldreboenden.

 

 • Coach för personal för att handleda, stödja, vägleda, och utveckla personalgrupper

 

 • Planera, organisera och leda dagverksamhet.

 

 • Samtalsgrupper och individuella samtal. Existentiella samtal är väsentliga i äldrepedagogik.

 

 • Samordnare av anhörigstöd: utbildning, rekreation, initiera anhöriggrupper, leda samtal, organisera utbildningsinslag, informera om kommunens och andra aktörers stöd.

 

 • Samordnare vid familjerådslag

 

 • Uppsökande verksamhet.

 

 • Skapa nätverk och möjligheter till kontakt mellan äldre som bor hemma eller mellan äldre på särskilt boende.

 

 • Äldreombud

 

 • Aktivitetssamordnare på seniorboenden eller träffpunkter.

 

 • Samordnare av samarbete mellan kommuner, frivilligorganisationer och bostadsbolag.

 

 • Arrangera utbildningsinslag, seminarier och av alla kategorier om åldrande, bemötande, demografi mm.

 

 • Eget företag – konsult- Projektledning.