Ledamot

 

Diana Andriadidis

Äldrepedagog med en fil. kand

 

Vision

Min vision om äldrepedagogernas framtid är att samtliga politiker både inrikes och utrikes inser värdet av att ha äldrepedagoger ute i de olika verksamheter som berör just äldre människor. Att de tillsammans med gemene man sprider vårt budskap för att generera harmoni och glädje i en värld som idag inte är så bra för våra äldre. Samt att det spridda ordet leder till en verksam äldrepedagog (med skäligt bra lön) på varje äldreboende, dagverksamhet, sjukhus, trygghets-boende m fl. En Äldrepedagog kan genomföra stora förändringar i äldre människors liv, och i det långa loppet spara mycket pengar till samhället. Någon gång kommer vi själv vara ”den äldre” och då hoppa jag att det kommer finnas en äldrepedagog i min närhet.

 

Hjälp oss att hjälpa de äldre.

 

Ledamot

 

Shanta Zabbar

Äldrepedagog

 

Vision

Att alla äldre ska få en värdig ålderdom, och känna att de är en del av samhället, och att leva som de önskar. De ska få den hjälp de behöver, utan att känna sig som att de är en belastning. Jag tror också att de kan sluta att ta många onödiga mediciner om de får bli mer sociala och aktiva, och då måste någon ha tid att umgås med dem, utan att de ska känna sig stressade.

STYRELSEN

Ordförande och webbansvarig

 

Elin G Wacher

Äldrepedagog med en fil.kand

 

Vision

Att se föreningen växa och antal utbildade äldrepedagoger öka i framtiden. Det är ändast igenom utbildning och kompetensförhöjning som vi kan utveckla och säkerställa kvaliteten i äldrevården. Jag tror att med ökad antal utbildade äldrepedagoger i alla nyckelroller inom äldre-omsorgen, öppnar vi förutsättningar för ett professionellt ledarskap.

Sekreterare

 

Lotta Andesson

Äldrepedagog

 

Vision

Min vision om morgondagen, vardagen och framtiden är att alla människor har lika värde oavsett ålder. Jag har under många år följt utvecklingen inom äldrevården och synen på ålderdom. Under mina 10 år som Äldrepedagog har jag jobbat med utveckling av förebyggande friskvård för äldre hemmaboende pensionärer. Förarbetet för detta hamnar i skymundan när budgeten brister i kommunerna. Mötesplatser för äldre är inte lagstadgade men fyller en stor funktion, ändå är det här man drar in resurserna, den psykosociala hälsan bär upp hela människan. Att åldras är inte en sjukdom utan en visdom som vi ska vårda ömt. Detta är min vision att uppfylla.

Kassör och medlemsansvarig

 

Catharina Ljung

Äldrepedagog med en fil. kand

 

Vision

Att ha möjlighet att göra skillnad, även om den är liten för någon eller större för någon annan - det kan vara en drivkraft som gör att både jag eller någon annan finner inspiration eller en lösning. Som utbildad äldrepedagog arbetar jag varje dag på olika sätt utifrån de äldrepeda-gogiska tankarna, även om jag i mitt arbete inte har titeln äldrepedagog. Det jag brinner mest för är att försöka hjälpa till att finna lösningar eller att helt enkelt vara finnas till hands och lyssna. Jag brukar säga att jag ser samtalet som en läkande kraft. Det är en stor förmån att få ta del av alla samtal - om både stort och smått och glädje och sorg. Att i vardagen få vara någon som får ett förtroende är stort. Det ger mig mycket och jag lär mig mycket varje dag. Vi alla som arbetar äldrepedagogiskt på ett eller annat sätt - vi har den stora förmånen att få vara med och ge och ta del av olika sorters samtal. Oavsett om vi arbetar direkt med de äldre eller om vi arbetar med t ex personal. Detta är något vi kan bygga vidare på, både för oss själva och för dem vi träffar och har runtomkring oss varje dag. Även ett litet trevande samtal kan vara börjat till något stort....

 

Jag arbetar som ledsagare i stadsområdena Söder och Innerstaden i Malmö Stad. Mitt uppdrag är att göra mitt bästa för att sätta guldkant på "mina" äldres vardag, oavsett om det handlar om att följa med på apoteket , biblioteket, ett café eller något annat.