OM OSS

Äldrepedagogerna är en ideell förening för yrkesverksamma äldrepedagoger, studerande och andra som är intresserade av äldrepedagogik. Föreningen arbetar för att sprida kunskap om äldrepedagogik och för att skapa forum för kunskapsutbyte.

 

Föreningen startades av de första studenterna på Malmö högskolas äldrepedagogutbildning (120 hp), en utbildning som startades 2003 och är den första i sitt slag i Sverige.

 

Du är betydande

En yrkeskår byggs upp och stärks av sina medlemmar. Utan medlemmarna är föreningen ingenting. En ideell förening livnär sig ekonomiskt på medlemmarnas medlemsavgift men det är inte dessa som får föreningen att hålla igång. Vi i styrelsen vill att ni ska veta att ert engagemang är viktigt för oss. Vi tar gärna emot önskemål, tankar och kritik, för utan det kan vi som förening inte utvecklas. Vi i styrelsen har en förhoppning om att etablera oss på arbetsmarknaden och tillsammans mer er kan vi påverka denna process. Du är vårt ansikte utåt. Ett ord om ditt äldrepedagogiska arbete eller din tro på livslångt lärande och att se människan som helhet speglar oss. I mötet med andra människor delger du professionen och en bild som vi alla kan vara stolta över. En gemensam grundsyn och ett förhållningssätt att känna gemenskap i. Vi är alla unika människor med olika värderingar men vissa värderingar för oss samman. Föreningen är en sådan, och den är också en möjlighet att driva vår professionalisering vidare.