BLI MEDLEM DU OCKSÅ

 

Du är betydande

 

Alla som är intresserade av äldrepedagogik

och vill vara med och ta del av intressanta

artiklar, diskussioner eller bara stötta

föreningenär välkomna som medlemmar.

 

Utan medlemmarna är föreningen ingenting.

Vi i styrelsen vill att ni ska veta att ert engagemang är viktigt för oss.

 

Sätt in 150 kr till bankgiro 5462-3608.

Ange namn, e-postadress, adress och telefon.