Välkommen till

Äldrepedagogernas Idéella Förening

Hösten är här och det är åter dags för tankens kraft!

Sverige har en ökande äldre befolkning och äldreboenden stänger. Kommuner dra ner på kostnaderna i verksamheterna genom att dra in på personal, utbildningar, mat och aktiviteter. Det är nu som aldrig för, bruk för äldrepedagoger inom alla människovårdande organisationer som har med äldre att göra. Äldre människor har rättigheter och skall behandlas enligt Nationella värdegrundslagen (SOL 2001:453, 5 kap. 4§) Det är därför viktigt att vi alla som intressera oss för att varna om äldres välfärd och livskvalitet står tillsammans.

Du är betydande, bli medlem i dag!

 

Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir andfådd men får mycket bättre utsikt. Ingrid Bergman (1915 -1982)