Välkommen till

Äldrepedagogernas Idéella Förening

Att lära sig nya saker hela livet ökar livskvaliteten.

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt.

Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir andfådd men får mycket bättre utsikt. Ingrid Bergman (1915 -1982)