Att åldras är som att bestiga ett berg. Man blir andfådd men får mycket bättre utsikt. Ingrid Bergman (1915 -1982)

Välkommen till

Äldrepedagogernas Idéella Förening

Ni önskas alla en förtrollande jul och ett magiskt nyår!